Condite 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

tel. (+4841) 367-81-90

e-mail: biuro@condite.pl

Kontakt

 

Condite 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,

 

adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, NIP: 6571030983, REGON: 290615410,
wysokość kapitału zakładowego 2.123.100,00 zł, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000728425, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Kontakt do Biura Zarządu:
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61

tel. (+4841) 367-81-90
e-mail: biuro@condite.pl