Oferta mieszkań

Condite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce

tel. (+4841) 336 11 36

fax. (+4841) 336 11 33

e-mail: biuro@condite.pl

Kontakt

 

Condite 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,

 

adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, NIP: 6571030983, REGON: 290615410,
wysokość kapitału zakładowego 2.123.100,00 zł, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000728425, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Kontakt do Biura Zarządu:
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61

tel. (+4841) 336 11 36
fax (+4841) 336 11 33
e-mail: biuro@condite.pl